Clira i samarbete med Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC)

Vi älskar LinkedIn - besök oss gärna där!

Vi är glada att meddela er om vårt senaste samarbete tillsammans med SBSC!

Tillsammans med SBSC hjälper vi dig som upphandlande organisationer med:

  • Upphandlingsmallar för inbrottslarm och brandlarm, RFI och RFP
  • Marknadsplats där vi samlar branschens bästa certifierade leverantörer 
  • En helt digitaliserad upphandlingsprocess - från upphandling och anbudshantering till avtalsarkiv

För er som är en certifierad SBSC-leverantör så hjälper vi er att:

  • Hitta nya kunder på ett enkelt och billigt sätt 
  • Säkerställa relevanta upphandlingskrav 
  • Kravställa på SBSC-certifiering eller motsvarande.

Systemstöd som inte behöver upphandlas!

Har du bara enstaka direktupphandlingar? Prova Clira Go!
Läs mer om produkten