DIS Upphandling med Clira

Vi älskar LinkedIn - besök oss gärna där!

Kundcase: DIS Upphandling

Fler och fler upphandlandemyndigheter och enheter i Sverige och Europa skapar dynamiskainköpssystem(DIS). Antalet DIS växte med över 30 procent i Europa under2021. Fördelarna med att upphandla i DIS är många, här är några:

  • Ökade möjligheter för små företag att delta i upphandlingar, jämfört med ramavtal.
  • Leverantörer kan ansluta sig löpande under hela DIS:ets giltighetstid, ofta på ett enkelt sätt utan tidspress. Det innebär förenklingar även för lokala företag.
  • Företagen väljer själva när de vill lämna anbud.
  • De specifika upphandlingarna från DIS utgår från ett konkret behov och kravställs därefter. Det ger rätt kvalitet och kraven blir rimliga då de skräddarsys utifrån varje enskild affär.
  • Möjlighet att förändra snabbare och anpassa sig efter situation och behov. 

Med en av våra kunder inom offentlig sektor så genomför vi upphandling i DIS. Vårt systemstöd stödjer kunden genom hela processen och tar bort mycket av det administrativa arbetet, vilket tidigare har varit en anledning till att inte upphandla i DIS. Vi, kunden och kanske framför allt leverantörerna ser väldigt positivt på DIS och vi är helt övertygade om att antalet DIS kommer att fortsätta växa. 

Systemstöd som inte behöver upphandlas!

Har du bara enstaka direktupphandlingar? Prova Clira Go!
Läs mer om produkten