📣 Läs de senaste nyheterna kring Clira!Läs mer →

Clira revolutionerar upphandling och compliance med modern IT och användarvänlighet i fokus - validerat av 15 000 användare

Nyhet

En sommarhälsning från Clira

Läs mer
Read more

Inspelning av webbinarium med Clira

Läs mer
Read more

500

Leverantörer

1500+

Anbud

15000

Användare

Kom igång direkt med Clira Go

Clira Go är en skräddarsydd lösning för dig som vill göra en professionell upphandling utan att behöva tänka på administration. Har du några frågor så kontakta oss här.

Clira Go

Betala bara för de upphandlingar du gör. Snabbt, smidigt och enkelt.

Ökad kvalitet i inköpen
Compliance och policyefterlevnad
Komplett dokumentation

Klicka eller dra i slidern nedan för att få en direkt uppskattning innan du går vidare till nästa steg

1
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Antal upphandlingar
Upphandla nu för
7 500
kr

Clira Go

Med Clira Go kan du göra professionella upphandlingar utan att behöva tänka på administration.

Upphandlingssystem

Cliras upphandlingssystem har alla moduler för långsiktiga upphandlingar med hög kravställning.

Anslut mitt företag

Vill du visa upp ditt företag för potentiella köpare och ta del av upphandlingar? Anslut dig till vårt showroom.
We use third-party cookies in order to personalise your experience
Read our Cookie Policy.

Vanliga frågor och svar på dem

Vad är ett upphandlingssystem?
Ett upphandlingssystem är en samling av processer, regler, och teknologiska verktyg som används för att genomföra och hantera upphandlingsaktiviteter inom en organisation eller en offentlig myndighet. Syftet med ett upphandlingssystem är att effektivisera och standardisera upphandlingsprocessen, från initiala förfrågningar och annonsering av affärsmöjligheter till utvärdering av anbud, kontraktsförhandlingar och kontraktsuppföljning.
Vad är en avtalsdatabas?
En avtalsdatabas är en digital plattform eller system som används för att lagra, organisera och hantera olika typer av avtal och juridiska dokument. Denna typ av databas är utformad för att underlätta administrationen av avtalsprocesser och för att säkerställa att alla relevanta avtal är lättillgängliga och uppdaterade för berörda parter
Vilka är de huvudsakliga syftena med att använda ett upphandlingssystem?

De huvudsakliga syftena med ett upphandlingssystem är att:

Främja konkurrens: Genom att möjliggöra öppenhet och tillgänglighet i upphandlingsprocessen kan fler potentiella leverantörer delta, vilket främjar konkurrensen och kan resultera i bättre priser och kvalitet på inköpta varor och tjänster.

Effektivitet och transparens: Ett upphandlingssystem syftar till att göra upphandlingsprocessen mer effektiv och transparent genom att använda standardiserade procedurer och klara regler för alla parter involverade.

Efterlevnad av regelverk: Genom att implementera ett upphandlingssystem kan organisationer säkerställa att deras upphandlingsaktiviteter följer gällande lagar, regler och riktlinjer för offentlig upphandling eller interna policys.

Riskhantering: Genom att ha tydliga riktlinjer och kontroller kan ett upphandlingssystem hjälpa till att hantera risker relaterade till upphandlingsprocessen, såsom felaktig hantering av offentliga medel, korruption eller otillräcklig leverantörsprestation.

Kostnadsbesparingar: Genom att optimera upphandlingsprocessen och möjliggöra bättre kontroll över kostnader och kontrakt kan ett upphandlingssystem bidra till att minska onödiga utgifter och förbättra organisationens ekonomiska effektivitet.

Sammanfattningsvis kan ett upphandlingssystem ses som en centraliserad plattform eller ramverk som styr och underlättar alla steg i upphandlingsprocessen för att uppnå önskade resultat och fördelar för organisationen eller myndigheten.

På vilka sätt kan jag bli kund till Clira?
För köpare så erbjuder vi allt från hjälp med enstaka upphandlingar till kompletta systemstöd med alla de anpassningar och integrationer ni önskar. Är du leverantör så är det kostnadsfritt att registrera ett showroom för att bli synlig för köparna eller så du med ett månadsabonnemang bevaka upphandlingar och affärsmöjligheter som kommer ut inom dina verksamhetsområden.

Vi berättar gärna mer!

Partnerskap & Kundnytta

Kontakta Ola om du vill snacka samarbete eller kundnytta

Ola Lindewald, VD

ola@clira.io
072-546 56 79

Frågor om
systemet

Kontakta Sabine vid frågor om systemet eller boka en demo

Sabine Gustafsson, Customer Success

sabine@clira.io
070-849 87 24

Organisation & 
Ekonomi

Kontakta Emil om du har frågor som rör bolaget eller vår ekonomi.

Emil Hambäck, Operations

emil@clira.io
072-377 73 33

Kontakta oss

Partnerskap & Kundnytta

Ola Lindewald, VD

Kontakta Ola om du vill snacka samarbete eller kundnytta

ola@clira.io
072-546 56 79

Anton Muhrbeck, Produkt

Frågor om systemet

Kontakta Anton vid frågor om systemet eller boka en demo

anton@clira.io
070-718 37 87

Organisation & Ekonomi

Emil Hambäck, Operations

Kontakta Emil om du har frågor som rör bolaget eller vår ekonomi.

emil@clira.io
072-377 73 33

Tack för ditt meddelande. Vi kommer att återkomma till dig.

Oops! Something went wrong while submitting the form.