Leverantör

Vinn nya kunder och affärer med Clira!

Cliras systemstöd används av kommuner, myndigheter, offentliga bolag och några av Sveriges största privata företag. Totalt upphandlas tjänster och varor för över 5 miljarder per år i Cliras system. Clira ger dig som leverantör flera enkla vägar till att vinna nya kunder och affärer.

Läs gärna våra användarguider för dig som leverantör!

Alt 1. Låt köparna hitta dig!

  1. Skapa ett konto och sätt upp ett showroom på Clira.io.
  2. Hitta upphandlingar och affärsmöjligheter på clira.io/upphandlingar
  3. Gör ditt företag sökbart för en upphandlingsvolym på över 5 miljarder per år
  4. Svara på upphandlingen/lämna in anbud direkt i systemet.
  5. Kostnadsfritt!

Alt 2 Bli rekommenderad! (Säljstart maj, lanseras i september 2024)

  • Skapa ett konto och sätt upp ett showroom på Clira.io.
  • Ansök på clira.io för att bli rekommenderad till upphandlingar som genomförs i Cliras system.
  • Du rekommenderas som alternativ och bjuds in till att delta i upphandlingen direkt i systemet av den upphandlande organisationen
  • Du blir notifierad via mail från Clira och får möjlighet att lämna anbud
  • Ansök om att bli rekommenderad redan nu – begränsat med platser!

Välkommen till Cliras leverantörsnätverk med över 1500 registrerade företag. Kontakta ola@clira.io om du vill ha mer information!

Kontakta oss

Välkommen till Cliras leverantörsnätverk med över 1500 registrerade företag. Kontakta ola@clira.io om du vill ha mer information!

Skicka mejl
Vad är ett upphandlingssystem?
Ett upphandlingssystem är en samling av processer, regler, och teknologiska verktyg som används för att genomföra och hantera upphandlingsaktiviteter inom en organisation eller en offentlig myndighet. Syftet med ett upphandlingssystem är att effektivisera och standardisera upphandlingsprocessen, från initiala förfrågningar och annonsering av affärsmöjligheter till utvärdering av anbud, kontraktsförhandlingar och kontraktsuppföljning.
Vad är en avtalsdatabas?
En avtalsdatabas är en digital plattform eller system som används för att lagra, organisera och hantera olika typer av avtal och juridiska dokument. Denna typ av databas är utformad för att underlätta administrationen av avtalsprocesser och för att säkerställa att alla relevanta avtal är lättillgängliga och uppdaterade för berörda parter
Vilka är de huvudsakliga syftena med att använda ett upphandlingssystem?
De huvudsakliga syftena med ett upphandlingssystem är attFrämja konkurrens: Genom att möjliggöra öppenhet och tillgänglighet i upphandlingsprocessen kan fler potentiella leverantörer delta, vilket främjar konkurrensen och kan resultera i bättre priser och kvalitet på inköpta varor och tjänster.Effektivitet och transparens: Ett upphandlingssystem syftar till att göra upphandlingsprocessen mer effektiv och transparent genom att använda standardiserade procedurer och klara regler för alla parter involverade.Efterlevnad av regelverk: Genom att implementera ett upphandlingssystem kan organisationer säkerställa att deras upphandlingsaktiviteter följer gällande lagar, regler och riktlinjer för offentlig upphandling eller interna policys.Riskhantering: Genom att ha tydliga riktlinjer och kontroller kan ett upphandlingssystem hjälpa till att hantera risker relaterade till upphandlingsprocessen, såsom felaktig hantering av offentliga medel, korruption eller otillräcklig leverantörsprestation.Kostnadsbesparingar: Genom att optimera upphandlingsprocessen och möjliggöra bättre kontroll över kostnader och kontrakt kan ett upphandlingssystem bidra till att minska onödiga utgifter och förbättra organisationens ekonomiska effektivitet. Sammanfattningsvis kan ett upphandlingssystem ses som en centraliserad plattform eller ramverk som styr och underlättar alla steg i upphandlingsprocessen för att uppnå önskade resultat och fördelar för organisationen eller myndigheten
På vilka sätt kan jag bli kund till Clira?
För köpare så erbjuder vi allt från hjälp med enstaka upphandlingar till kompletta systemstöd med alla de anpassningar och integrationer ni önskar. Är du leverantör så är det kostnadsfritt att registrera ett showroom för att bli synlig för köparna eller så du med ett månadsabonnemang bevaka upphandlingar och affärsmöjligheter som kommer ut inom dina verksamhetsområden.

Begär offert

Plocka ihop ert anpassade eSource och få ett indikativt pris i realtid. Checka i de funktioner eller moduler som är nödvändiga för er.

Tack! Vi hör av oss snart. /Clira
Oops! Something went wrong while submitting the form.