Lätt att göra rätt med eSource

Clira eSource säkerställer att alla dina upphandlingar följer regelverken så att du kan fokusera på värdeskapande och hållbara upphandlingar!

Boka en demo

Systemstöd för upphandling
& avtalshantering

Clira's upphandlingsverktyg stödjer användaren att göra upphandlingar på ett snabbt, enkelt och roligt sätt i enlighet med rådande lagar och regler.
Tjänsten uppfyller alla statliga administrations och säkerhetskrav.

Stöd för DIS-upphandling

eSource har stöd för DIS och hjälper upphandlaren genom hela processen och tar bort mycket av det administrativa arbetet, vilket tidigare har varit en anledning till att inte upphandla i DIS.

Automatisk dokumentation för både annonserade- och direktupphandlingar

Vårt verktyg hjälper användaren att skapa proffsiga upphandlingar - steg för steg. Verktyget går att anpassa om du vill få en skräddarsydd process.

Fånga upp verksamhetens behov

Centrala inköpsenheten kan skapa egna beställningsformulär för att  kunna erbjuda en strukturerad kanal för fånga upp behov och inköp från verksamheten. Formulären kan publiceras externt och du kan konvertera beställningen till upphandling
Nyhet

Enstaka upphandlingar? Prova Clira Go!

Ett system som inte behöver upphandlas!

Clira Go gör det möjligt för dig att använda vårt systemstöd utan att du behöver upphandla det. Vi har stöd för alla typer av offentliga- och privata upphandlingar och hjälper er från start till mål.

Direktupphandlings-verktyg

Användarvänligt systemstöd för direktupphandlingar

Behörighetsstyrning

Anpassa användares behörigheter och kontrollera vem som kan göra vad

Automatisk Dokumentation

Garanterad dokumentationsplikt genom att sköta allt från ett ställe
Systemet

Ett modernt systemstöd för hela processen

Planering & Förstudie

Skapa upphandlingar

Hantera upphandlingar

Avtalsdatabas

Planera upphandlingar

Planera upphandlingar och få en tydlig översikt genom GANTT-schema. Från GANTT-modulen kan du lägga till uppgifter i en upphandlingsplan och tilldela ansvar. Du kan också skapa projektgrupper och bjuda in kollegor för att kommunicera och dela dokument på ett ställe.

Säkerställer tidsfrister

Baserat på angivet förfarande och annonseringsdatum kommer systemet föreslå en tidsplan i enlighet med rådande tidsfrister. Du kan förlänga tidsfrister men systemet kommer neka otillåtna tidsfrister. Detta kan anpassas av systemadminstratören.

GANTT-modul

Planerade upphandlingar konverteras till aktivitetsplaner i ert GANTT-schema. Från GANTT-modulen kan du lägga till uppgifter i en upphandlingsplan och tilldela ansvar. Du kan också skapa projektgrupper och bjuda in kollegor för att kommunicera och dela dokument på ett ställe.

Grupper & Kunskapsbank

Du kan skapa grupper för gemensam arbetsyta för utvalda personer att samverka., exempelvis för upphandlingsplanering. I vår kunskapsbank hittar du objektiva, leverantörsoberonde artiklar som stödjer dig som upphandlare med informationsanskaffning.

Attestering

Behörighetsstyrningen kan kundanpassas så att användare inte kan publicera upphandlingar utan att ansvarig godkänt.

Strukturerade dokument och prismatriser

Vår editor gör det enkelt och roligt att bygga strukturerade upphandlingsdokument och prismatriser direkt i systemet. Du kan skapa  dynamiska dokument med villkorsstyrformatering och öka användarupplevelsen genom att ladda upp filmer.

Skapa utvärderingsmodeller

Du kan skapa och återanvända utvärderingsmodeller direkt i verktyget.

Skapa upphandlingar

Clira's upphandlingsverktyg eSource stödjer användaren att göra offentliga upphandlingar på ett enklare och mer effektivt sätt i enlighet med rådande lagar och regler. Användaren behöver först fylla i obligatoriska metadata som styr upphandlingsförfarande, annonseringsplikt och dokumentmallar

Hantera pågående upphandling

Clira's upphandlingsverktyg stödjer användaren att göra upphandlingar på ett snabbt, enkelt och roligt sätt i enlighet med rådande lagar och regler.
Tjänsten uppfyller alla statliga administrations och säkerhetskrav.

Kommunicera med leverantör

All kommunikation med leverantören sker inuti upphandlingen. Du kan både chatta privat med leverantörerna och publicera “Frågor & Svar”. All kommunikation följer med i dokumentationen.

Aktivitetslogg: Håll koll i realtid

Systemet loggar all aktivitet inom era upphandlingar. Till exempel när en leverantör besöker upphandlingen eller om någon gör en redigering.

Support med hög SLA

Kunder från offentlig sektor får alltid en egen supportansvarig som finns där för er om något råkar bli tokigt.

Tidsfrist och öppningsprotokoll

När tidsfrist för anbudsöppning löpt ut blir användaren notifierad och öppningsprotokollet aktiveras. Minst två personer behöver identifiera sig som vittne med BankID.

Strukturerad anbudsvy

Systemet skapar en strukturerad vy för inkomna anbud som förenklar anbudsutvärderingen.

Smidig anbudshantering

Inkomna anbud struktureras bredvid varandra och du kan filtrera vyn för att endast visa en specifik leverantör, fråga eller kravtyp. Systemet rankar anbuden enligt er utvärderingsmodell. Beroende på förfarande kan du med ett klick kvalificera anbud eller generera ett tilldelningsbeslut.

Tilldela, signera och arkivera

När du publicerat ett tilldelningsbeslut aktiveras avtalsspärren. Om ingen överklagan har lämnats in inom 10 dagar så genereras ett avtalskort inuti upphandling. Du kan skapa avtal med vår Editor eller använda era färdiga avtalsmallar, du kan också ladda upp ett externt. Från avtalskortet kan du skicka ut avtalet för digital signering med BankID.

Exportera komplett dokumentation

Skapa strukturerade dokument och prismatriser direkt i systemet med Drag & Drop. Genom att styra hur leverantören kan svara blir det enklare att hantera och utvärdera anbud!

Integrerad eSignering

eSource har integration till Assentlys eSignering som är av  hög säkerhetsklass.

Avtalsdatabas

Varje organisation har en egen avtalsdatabas inuti systemet där samtliga avtal publiceras. Du kan skapa egna kategoriträd och enkelt sortera avtal. Inuti avtalskorten kan du hantera avtalsinformation och användare kan skapa avrop direkt från avtalet.

Vi berättar gärna mer!

Partnerskap & Kundnytta

Kontakta Ola om du vill snacka samarbete eller kundnytta

Ola Lindewald, VD

ola@clira.io
072-546 56 79

Frågor om
systemet

Kontakta Sabine vid frågor om systemet eller boka en demo

Sabine Gustafsson, Customer Success

sabine@clira.io
070-849 87 24

Organisation & 
Ekonomi

Kontakta Emil om du har frågor som rör bolaget eller vår ekonomi.

Emil Hambäck, Operations

emil@clira.io
072-377 73 33

Kontakta oss

Vi återkopplar alltid inom 24 timmar måndag tom fredag

info@areachica.se

Vi har mottagit ditt meddelande och kommer att återkoppla inom 24 timmar.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kontakta oss

Partnerskap & Kundnytta

Ola Lindewald, VD

Kontakta Ola om du vill snacka samarbete eller kundnytta

ola@clira.io
072-546 56 79

Anton Muhrbeck, Produkt

Frågor om systemet

Kontakta Anton vid frågor om systemet eller boka en demo

anton@clira.io
070-718 37 87

Organisation & Ekonomi

Emil Hambäck, Operations

Kontakta Emil om du har frågor som rör bolaget eller vår ekonomi.

emil@clira.io
072-377 73 33

Tack för ditt meddelande. Vi kommer att återkomma till dig.

Oops! Something went wrong while submitting the form.