Prislista & offert

Ta del av vårt erbjudande med fullständig prismatris och begär vid intresse en slutlig offert från oss.

Du kan swipea för att se hela tabellen nedan
Clira eSourceStartkostnadLöpande kostnad
Komplett S2C-verktyg00
Användarguide & rådgivning
Videoguider & onlineinstruktioner00
Personlig användarguide300300 / 30 min
Personlig upphandlingsrådgivning300600 / 30 min
Personlig & namngiven kundansvarig02 000
Funktionsavrop
Creditsafe kreditupplysning050 / slagning
eSignering BanklD/Freja elD025 / signering
eSignering utlänska elD050 / signering
UpphandlingsbibliotekOffertOffert
lnloggningsalternativ
Email + lösenord00
MFA0 / 2 0002 000 / mån
SS0 via IDP0 / 20 0004 000 / mån
Standardintegrationer
BI0 / 20 0004 000 / mån
Peppol0 / 20 0004 000 / mån
ERP0 / 20 0004 000 / mån
Avtalsarkiv/dokumentarkiv0 / 20 0004 000 / mån
Avtalsmigrering20 0000
Onsite (SE)via Teams
Admin, systemkonfig, uppsättning - 1 dag20 000 kr10 000 kr

Uppsättning och konfigruering av användare, organisationer roller och behörigheter. Samarbeta mellan enheter internt och externt.

Hantering av upphandlingar - 1 dag20 000 kr10 000 kr

Skapa och administrera mallar. Planera och annonsera upphandling. Anbudsutvärdering och tilldelning.

Contract Lifecycle Management - 1 dag20 000 kr10 000 kr

Skapa avtalsmallar och avtal. Signering och avtalsförvaltning. Avtalskatalog, metadata och parametersättning.

Deep Dive Utvärderingsmodeller - 1/2 dag20 000 kr10 000 kr

Uppsättning, hantering och användning av alla utvärderingsmodeller.

Deep Dive eForms - 1/2 dag20 000 kr10 000 kr

Annonsera och publicera affärsmeddelanden i tenders electronic daily.

Vad kostar det er?

Klicka på knappen nedan för att göra dina val och få ett prisförslag från oss.

Räkna på mitt pris
Vad är ett upphandlingssystem?
Ett upphandlingssystem är en samling av processer, regler, och teknologiska verktyg som används för att genomföra och hantera upphandlingsaktiviteter inom en organisation eller en offentlig myndighet. Syftet med ett upphandlingssystem är att effektivisera och standardisera upphandlingsprocessen, från initiala förfrågningar och annonsering av affärsmöjligheter till utvärdering av anbud, kontraktsförhandlingar och kontraktsuppföljning.
Vad är en avtalsdatabas?
En avtalsdatabas är en digital plattform eller system som används för att lagra, organisera och hantera olika typer av avtal och juridiska dokument. Denna typ av databas är utformad för att underlätta administrationen av avtalsprocesser och för att säkerställa att alla relevanta avtal är lättillgängliga och uppdaterade för berörda parter
Vilka är de huvudsakliga syftena med att använda ett upphandlingssystem?

De huvudsakliga syftena med ett upphandlingssystem är att:

Främja konkurrens: Genom att möjliggöra öppenhet och tillgänglighet i upphandlingsprocessen kan fler potentiella leverantörer delta, vilket främjar konkurrensen och kan resultera i bättre priser och kvalitet på inköpta varor och tjänster.

Effektivitet och transparens: Ett upphandlingssystem syftar till att göra upphandlingsprocessen mer effektiv och transparent genom att använda standardiserade procedurer och klara regler för alla parter involverade.

Efterlevnad av regelverk: Genom att implementera ett upphandlingssystem kan organisationer säkerställa att deras upphandlingsaktiviteter följer gällande lagar, regler och riktlinjer för offentlig upphandling eller interna policys.

Riskhantering: Genom att ha tydliga riktlinjer och kontroller kan ett upphandlingssystem hjälpa till att hantera risker relaterade till upphandlingsprocessen, såsom felaktig hantering av offentliga medel, korruption eller otillräcklig leverantörsprestation.

Kostnadsbesparingar: Genom att optimera upphandlingsprocessen och möjliggöra bättre kontroll över kostnader och kontrakt kan ett upphandlingssystem bidra till att minska onödiga utgifter och förbättra organisationens ekonomiska effektivitet.

Sammanfattningsvis kan ett upphandlingssystem ses som en centraliserad plattform eller ramverk som styr och underlättar alla steg i upphandlingsprocessen för att uppnå önskade resultat och fördelar för organisationen eller myndigheten.

På vilka sätt kan jag bli kund till Clira?
För köpare så erbjuder vi allt från hjälp med enstaka upphandlingar till kompletta systemstöd med alla de anpassningar och integrationer ni önskar. Är du leverantör så är det kostnadsfritt att registrera ett showroom för att bli synlig för köparna eller så du med ett månadsabonnemang bevaka upphandlingar och affärsmöjligheter som kommer ut inom dina verksamhetsområden.